حوزه علمیه ثقلین

حوزه علمیه ثقلین به منظور تربیت و پرورش علمای آگاه و دیده بانان بیدار، در سال 1380 تأسیس و 50 تن از علاقمندان تحصیل در علوم دینی را جذب نمود. این حوزه علمیه تاکنون تعداد زیادی طلبه تربیت نموده و برای ادامه تحصیلات روانه حوزه علمیه قم نموده است.